วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วีดีโอของผม


มารู้จักกับต้อมกันนะ

ชื่อ                       นายธนาวุธ   ต้นจำปี
ชื่อเล่น                 ต้อม(TOM)
เกิดวันที่               6  ธันวาคม  2535
กำลังศึกษา          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะครุศาสตร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์